บทความ

AEC “ขุมทองใหม่” ในสายตาของบริษัทญี่ปุ่น

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา รายงานว่า ปี 2015 ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูสู่ AEC ของอาเซียน ปรากฏว่า ได้มีความเคลื่อนไหวของบริษัทต่างๆของญี่ปุ่นอย่างมากและรวดเร็ว

เล่าสู่กันฟังในงานเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ปีที่ 1

ข้าวตราฉัตร ผสาน "ความร่วมมือที่ยั่งยืนร่วมกัน" กับเกษตรกรสมาชิก จัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิโลก ปีที่ 1 ณ โรงสี สกต. จ.ศรีสะเกษ

อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน

นิทรรศการจากความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน เนรมิตรพื้นที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นำเสนอความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งเตรียมพร้อมไทยสู่ประชาคมอาเซียน

ข่าวกิจกรรม

เศรษฐกิจจีนส่งสัญญาณชะลอตัวลง

จีนเน้นนโยบายผลักดันการปฏิรูประบบการจัดการสาธารณูปโภคของต่างประเทศในจีนและผลักดันการลงทุนของจีนในต่างประเทศหลังจากเศรษฐกิจส่งสัญญาณชะลอตัวลง

สภาเกษตรกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งหาแนวทางพัฒนาการเกษตรในพื้นที่นาร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้แทนจากสภาเกษตรกรจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมหาแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันสถาปนาสำนักข่าวพาณิชย์ ปีที่ 64

งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักข่าวพาณิชย์ ครบรอบปีที่ 64

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับสมาชิก

พิเศษ สำหรับสมาชิก ติดต่อลงโฆษณาผ่านเว็บ 3 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 10% 6 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 20% 12 เดือน รับส่วนลดสูงสุด 30%

โปรโมชั่น พิเศษ ซื้อฉบับย้อนหลัง ด้วยตนเอง รับส่วนลด 10-85%

ติดต่อซื้อสินค้า และนิตยสารผู้ส่งออกย้อนหลังด้วยตนเอง รับส่วนลดพิเศษ 10-85%

Search


New Arrival

Partner